top of page

Oditoryum

Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:

Elektronik yayın adresi: www.oditoryumdergi.com 

Sosyoloji Mezunları Derneği Adına Sahibi: Özgür Aktükün

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Güler Özdemir

Editörler: Tuğba Canbulut & Deniz Diler

Dil editörü: Leman Çelik

Dergi Sekreteri: Seda Salihoğlu Günelsu

E-posta: dergioditoryum@gmail.com

bottom of page