top of page

                                                                                                                       YAZIM KURALLARI

ÖZET

Özet ve Abstract 10 punto, tek satır aralık, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalı, en az 100 en fazla250 kelime olmalıdır. Makale başlığı 14 punto ve siyah (bold), ara başlıklar ise 12 punto siyah (bold) olarak yazılmalıdır. 

METİN YAPISI VE ATIF BİÇİMİ

Yazılar Times New Roman 12 Punto ve 1,5 satır aralığında iki yana yasla biçiminde yazılmalıdır. Gönderilen makalelerin yazım kuralı APA 6. Sürüme uygun düzenlenmelidir. Detaylı incelemek isteyen yazarlarımız https://apastyle.apa.org/ adresine bakabilirler. Metin içi alıntılar şayet 40 kelimeden fazla ise ayrı bir paragraf olarak gösterilmelidir.

 1. Tek Yazarlı Eser: (Bauman, 1999) (Vergin,2016: 34)

 2. Birden Çok Yazara Atıf: (Kıray, 1984; Mardin, 1991)

 3. İki yazarlı eser:

(Bottomore ve Nisbet, 2019)

 1. Çok yazarlı eser: (Atılgan vd, 2015: 85)

 2. Kuruma/Gazeteye atıf:

(Türkiye İstatistik Kurumu, 2015) (Bianet, 2017)

BAŞLIK VE ALT BAŞLIKLAR

Başlık ve Alt Başlıklar

 1. Bütün başlıklar Times New Romanyazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır

 2. Bölüm başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.

 3. Bölüm alt başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.

 4. Üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle paragraf başlığı kullanılarak yazılmalıdır.

 5. Paragraf biçimlendirmeleri şu şekildedir;

Alt Başlık
İkinci düzey alt başlık
Üçüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Dördüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Beşinci düzey alt başlık (1 cm girintili)

TABLO, GRAFİK VE ŞEKİL BİLGİLERİ

 1. Tablolar ve şekiller, yayımlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.

 2. Tablolar ve tablo başlıklarında kullanılan yazılarda Times New Roman, 10 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.

 3. Tablo başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.

 4. Tablo içerisindeki metinler tek satır aralığında öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak, aynı stildeki paragrafların arasına boşluk eklemeyerek yazılmalıdır.

 5. Tablo öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır.

 6. Tablo-Şekil-Görsel başlıkları ve tablo numarasının gösteriminde Tablo-Şekil-Görsel numarası kalın ve sola dayalı, tablo başlığı normal ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır.Örnek; Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

KAYNAKÇA

Kitap:

Kıray, M. (1984). Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası. İstanbul, İletişim Yayınları.

Bauman, Z. (1999). Sosyolojik Düşünmek. çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Derleme kitaptan makale;

Uysal, A. (2012). Anglosakson Modeli Niçin İstisnadır? F. Ergut, A. Uysal. Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar (ss. 39-56). Ankara, Dipnot Yayınları.

Dergiden makale:

Alpman, S.P. (2015). Bir Kadın ve Bilim, Bir Parti ve Devrim: Behice Boran. Birikim, (316- 317), 93-100.

Teze atıf:

Akkuş, P. (2006). İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 1980 Sonrasında Sahnelenmiş Çocuk Oyunu Metinlerinde Cinsiyetçilik [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Bildiriye atıf:

Suda, E.Z. (2017, Kasım 29- Aralık 1). Büyük Savaş ve Toplumsal Hafıza: Yerel, Ulusal, Küresel. (126-127), ODTÜ Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara. http://tsbd.org.tr/

Gazeteden makale:

Aslan, Ş. (2020, Kasım 25). Şehirler, Belediyeler ve Başkanları: Türkiye’de Belediyeciliğin Öyküsü ve İşlevleri. Birgün.

İnternet kaynağı:

Türkiye İstatistik Kurumu. (2020, Temmuz 17). Uluslararası Göç İstatistikleri, 2019. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709

Erman, T. (2004). Gecekondu Çalışmalarında ‘Öteki’ Olarak Gecekondulu Kurguları, European Journal of Turkish Studies. Erişim Tarihi Şubat 2, 2021, https://journals.openedition.org/ejts/85

bottom of page