top of page

ODİTORYUM: Eleştirel Sosyal Bilim Dergisi
4. SAYI MAKALE ÇAĞRISI

ÇÖKÜŞ

Immanuel Wallerstein 1999 tarihli Bildiğimiz Dünyanın Sonu isimli eserinde “modern

dünya sisteminin ölümcül bir krize girmiş olduğu ve varlığını elli yıl daha

sürdürmesinin muhtemel olmadığı” ön görüsünde bulunur. Wallerstein’ın bu ön

görüsünün gerçekleşmekte olduğunu söyleyebiliriz. Var olan sistemin çöküşe geçtiği

ve yeni bir sisteme doğru gittiğimiz açık. Ekonomik, ekolojik, ahlaki, psikolojik,

bürokratik, diplomatik ve insani hatta jeolojik çöküş eş zamanlı olarak yaşanıyor.

Sistemlerin ve bu sistemlere bağlı kurumların/yapıların çöküşünün ağır sonuçlarını ise

hep birlikte yaşıyoruz. ODİTORYUM olarak yaşadığımız dünyanın/sistemin eleştirel

analizini yapmanın, bunun için birlikte akıl yürütmenin sosyal bilimcilerin

sorumluluğu olduğu bilincinden hareketle 4. sayımızı “Bildiğimiz Dünyanın” Çöküşü

temasıyla yayınlama kararı aldık.

Fernand Braudel’in yalın ifadeleriyle “bütün (yapılar) aynı zamanda hem dayanak,

hem de engeldirler”.

Çöküş tamamlandığında ortaya nasıl bir yeni dünya ve sosyal

bilim çıkacağı ise bizler açısından merak konusu. Sizleri bu belirsiz geçiş döneminde

içinde yaşadığımız dünyayı, ülkeyi, sistemi ve yapıları analiz etmeye davet ediyoruz.

Konuya ilgi duyan sosyal bilimcilerin katkılarını almaktan mutluluk duyarız.

Yayın politikamız ve yazım kuralları için Dergimizin internet sitesini

(https://www.oditoryumdergi.com) ziyaret edebilirsiniz.

Makalelerin Son Gönderilme Tarihi:

15 Mart 2024

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Akkuş (Sayı Editörü)

akkus.p@gmail.com

Dr. Tuğba Canbulut (Dergi Editörü)

dergioditoryum@gmail.com

ODİTORYUM ELEŞTİREL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 1 TEMA KRİZ -1_page-0001.jpg
Research: About

Dergiyi buradan indirebilirsiniz

bottom of page